Pagina-afbeelding met de tekst: Godelieve ten Kortenaar. Verlies, verandering, zingeving
Home > Opstellingen

Opstellingen

Integratie groepsopstellingen

In het nieuwe seizoen hebben Ineke Jonker en ik er voor gekozen de groepsopstellingen voortaan te integreren in de 4-daagse workshop 'Op zoek naar betekenis".

Individuele opstellingen ofwel sessie voor interactieve zelfresonantie

Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk voor een individuele sessie voor interactieve zelfresonantie (voorheen opstellen van het verlangen) met een van ons contact op te nemen.

 

Margriet Wentink- onze opleider van Interakt in Tiel- zegt het volgende over deze methodiek:

Lichamelijke en psychische klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin kunnen aanleiding zijn om hulp te zoeken. Wanneer deze problemen langdurig van aard zijn, blijken ze vaak hun oorsprong te hebben in onverwerkte, ingrijpende gebeurtenissen en in traumatische ervaringen die iemand als kind of volwassene heeft gehad, of die in vorige generaties hebben plaatsgevonden.

Ook kan als gevolg van traumatische ervaringen van ouders en grootouders de hechtingsrelaties in een familie dusdanig verstoord zijn dat gesproken kan worden van een hechtingstrauma, ook wel ‘symbiosetrauma’ genoemd. Helaas wordt in veel gevallen geen verband gelegd tussen symptomen die in het heden optreden en gebeurtenissen die zich in het verleden of in de familiegeschiedenis hebben voorgedaan, waardoor de ontstane problemen niet bij de oorzaak worden aangepakt.

Op zichzelf is dat begrijpelijk, omdat mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt deze het liefst zo snel mogelijk ver weg stoppen, om er niet meer aan herinnerd te worden en zo gewoon mogelijk door te kunnen gaan met leven. Voor de persoon zelf wordt het dan een stil geheim, dat ongemerkt veel invloed heeft op zijn of haar leven, en in volgende generaties. Leven wordt meer óverleven, dan plezierig leven en er gaat veel energie zitten in het stil en verborgen houden, het ver weg stoppen van de traumatische ervaring. Dit heeft gevolgen voor de lichamelijke en psychische en relationele gezondheid van een mens.

Professor Franz Ruppert heeft deze methode van opstellen ontwikkeld. De traumaopstelling richt zich primair op de innerlijke beleving en dynamiek van de cliënt. Wat iemand voelt over een vraag, of een verlangen, staat centraal. In de trauma-opstelling wordt gewerkt met drie belangrijke delen van een persoonlijkheid: het gezonde deel, het trauma-deel en het overlevingsdeel.

 

Op de website van Interakt: www.interaktiel.nl (zie onder > Kenniscentrum) is een aantal in het Nederlands vertaalde artikelen van Franz Ruppert te downloaden.

Laatste wijziging: 2018/09/11
© Godelieve ten Kortenaar
Boven Terug